,,FERIE NA SPORTOWO 2020’’

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW
KLAS PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W POLICACH

 

obowiązuje od 10.02. do 14.02.2020r.

 

PONIEDZIAŁEK

18.00 - 19.30: tenis stołowy ( hala sportowa ) – Mariusz Małkiewicz

14.30 - 16.00: zajęcia w siłowni ( hala sportowa ) – Janis Wakatinakis

 

WTOREK

10.00 - 11.30: tenis stołowy (hala sportowa) – Mariusz Małkiewicz

14.30 - 16.00: piłka nożna (hala sportowa) – Janis Wakatinakis

 

ŚRODA

10.00 - 11.30: tenis stołowy ( hala sportowa ) – Mariusz Małkiewicz

14.30 - 16.00: zajęcia w siłowni ( hala sportowa ) – Janis Wakatinakis

 

CZWARTEK

10.00 - 11.30:tenis stołowy( hala sportowa ) – Mariusz Małkiewicz

14.30 - 16.00:piłka nożna( hala sportowa ) – Janis Wakatinakis

 

PIĄTEK

10.00 - 11.30:tenis stołowy( hala sportowa ) – Mariusz Małkiewicz

14.30 - 16.00:zajęcia w siłowni( hala sportowa ) – Janis Wakatinakis

 

obowiązuje od 17.02. do 21.02.2020r.

 

PONIEDZIAŁEK

14.30 - 16.00:zajęcia w siłowni ( hala sportowa ) – Janis Wakatinakis

 

WTOREK

14.30 - 16.00:piłka nożna( hala sportowa ) – Janis Wakatinakis

 

ŚRODA

14.30 - 16.00:zajęcia w siłowni( hala sportowa ) – Janis Wakatinakis

 

CZWARTEK

14.30 - 16.00:piłka nożna( hala sportowa ) – Janis Wakatinakis

 

PIĄTEK

14.30 - 16.00:zajęcia w siłowni ( hala sportowa ) – Janis Wakatinakis

powrót